تبلیغات
آریا بلاگ

زندگی نامه و شرح حال دكتر علی شریعتی معلم انقلاب

 

((زندگی نامه معلم انقلاب دكتر علی شریعتی((

در دوازدهم آذر ماه سال1312در مزینان سبزوار در خانواده استاد محمد تقی شریعتی مرد دین و خدا آموزگار خردمند وانسانی پارسا و كوشا پسری چشم به دنیا گشود.پدرش با ارادت خاصی كه به پیشوای بزرگ شیعیان و ابر مرد دنیای اسلام داشت او را علی نام نهاد.علی دوران كودكی را پشت سر گذاشت و راهی دبستان شد و بعد از پایان دوره ی دبستان برای ادامه تحصیل عازم مشهد شد و در دبیرستان ابن یمین به تحصیل پرداخت واز سال دهم دبیرستان وارد دانشسرای مقدماتی شد و پس از دو سال تحصیل در دانشسرا با تعهد پنج ساله در اطراف مشهد به آموزگاری مشغول شد.در این مدت توانست موفق به گرفتن دیپلم شود.در این دوران بود كه جنبش نوین اسلام از طریق ((كانون نشر حقایق اسلامی)) كه مؤسس آن پدر فرزانه اش بود آشنا شد و در جلسات و سخنرانی های آنان شركت می نمود و بزودی جزء فعال ترین اعضای آنان درآمد.استعداد و مطالعات زیاد او باعث شد كه در سال 1334وارد دانشگاه شود.و در رشته ی ادبیات فارسی ادامه تحصیل نماید.در مدت تحصیل در دانكده ی ادبیات فردوسی به كار تحقیق و پژوهش پرداخت كه ترجمه ی كتاب ابوذر غفاری یكی از آن ها است.و در سال1336 رژیم شاه یورش وسیعی علیه  مبارزان شروع می كند و علاوه بر دستگیری رهبران بزرگ و بنام عده ای از فعالین و كادرهای مهم و فداكار نهضت مقاومت ملی به زندان كشیده شدند.دكتر علی شریعتی و پدرش محمد تقی دو نفر از آنان بودند.علی جوان تر از همه ی دستگیرشدگان بود و هشت ماه در زندان بود.وبعد از دو سال در سال1338 برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و درجات عالی درس خود را كسب نمود و افتخارات زیادی را به خود عنوان داد و بعد از چند سال غروب ستاره ای پر نور از آسمان پر ستاره ایران به چشم آمد كه دكتر علی شریعتی در29 خرداد سال 1356 پس از عمری پر بار و پر فراز نشیب كه در راه خدمت به مردم سپری كرده بود چشم از این جهان فروبست.برخی از نوشته های استاد دكتر علی شریعتی عبارتن از:

فاطمه فاطمه است - كویر- شهادت -روح خدا -علی -انسان و اسلام -شمع زندان و...

دكتر علی شریعتی معلم انقلاب زندگی نامه و شرح حال معلم انقلاب دكتر علی شریعتی دكتر علی شریعتی معلم انقلاب زندگی نامه و شرح حال معلم انقلاب دكتر علی شریعتی


دكتر علی شریعتی معلم انقلاب زندگی نامه و شرح حال معلم انقلاب دكتر علی شریعتی دكتر علی شریعتی معلم انقلاب زندگی نامه و شرح حال معلم انقلاب دكتر علی شریعتی


دكتر علی شریعتی معلم انقلاب زندگی نامه و شرح حال معلم انقلاب دكتر علی شریعتی دكتر علی شریعتی معلم انقلاب زندگی نامه و شرح حال معلم انقلاب دكتر علی شریعتی


دكتر علی شریعتی معلم انقلاب زندگی نامه و شرح حال معلم انقلاب دكتر علی شریعتی دكتر علی شریعتی معلم انقلاب زندگی نامه و شرح حال معلم انقلاب دكتر علی شریعتی

 

ادامه مطلب زندگی نامه و شرح حال دكتر علی شریعتی معلم انقلاب
?