تبلیغات
آریا بلاگ

زندگی نامه و بیوگرافی دكتر حسابی

 

دكتر حسابی كه در اوایل اسفندماه سال 1281 در خانواده «تفرشی» به دنیا آمد، به دلیل شرایط خاص خانوادگی این امكان یافت كه به رغم مشكلات و تنگناهای مادی و مالی خانواده تحصیلات خود را در مدرسه ها و دانشگاههای امروزی لبنان و فرانسه سپری كند و در نخستین سالهای اولیه زندگی و جوانی موفق به دریافت مدارج مختلف علمی مانند: دانشنامه دكتری فیزیك با درجه عالی از دانشگاه«سوربن»  فرانسه شود.

   پروفسورحسابی چند سال بعد برای كامل نمودن نظریهای كه در زمینه فیزیك ذرات داشت به كشور آمریكا رفت و مدتی در دانشگاههای شیكاگو و پرینستون به فعالیتهای علمی و پژوهشی در این زمینه پرداخت.

   دكتر حسابی علاوه بر علاقه شدیدی كه به فیزیك و فعالیتهای تحقیقاتی داشت و با وجود موقعیت مناسبی كه برای تحقیق و كار در بهترین و عالی ترین و مجهزترین آزمایشگاهها  و دانشگاههای روز دنیا داشت، به ایران بازگشت آن هم در شرایطی كه در محیط عقب مانده و استبدادزده آن روز هیچ جایگاه درخوری برای كار كردن یك دانشآموخته عالی فیزیك وجود نداشت.

   دكتر حسابی با این حال این شانس را پیدا كرد كه با همراهی مجموعه ای از مردان فرهیخته آن روزگار، زمامداران آن زمان را به ایجاد دانشگاه در كشور متقاعد كند و به این صورت در سال 1313 دانشگاه تهران به عنوان نخستین مركز آموزش عالی امروزی در كشور آغاز به كار نمود.

   پروفسور حسابی حدود نیم قرن یعنی تا آخرین سال های حیات خود ارتباط علمی خود را با دانشگاه تهران به عنوان استاد حفظ نمود كه نتیجه آن تربیت چندین نسل از استاد ها و دانشآموختگان علوم و مهندسی در كشور است.

   از جمله دستاوردها و خدمات فرهنگی و علمی استاد را میتوان به مواردی همچون انجام اولین نقشهبرداری علمی، فنی و مهندسی كشور،تهیه نقشه نوین راه ساحلی سراسری میان بنادر خلیج فارس - بندر لنگه به بوشهر(1306) ،  تأسیس دارالمعلمین عالی و تدریس در آن ( 1307)، ساخت نخستین رادیو در كشور (1307)، تأسیس مدرسه مهندسی وزارت راه و تدریس در آن (1307) ، تاسیس دانشسرای عالی و تدریس در آن ( 1308)، ایجاد نخستین ایستگاه هواشناسی در ایران (1310)، نصب و راهاندازی اولین دستگاه رادیولوژی در ایران (1310)، تعیین ساعت ایران(1311) ، پیشنهاد و تدوین قانون تأسیس دانشگاه تهران و تأسیس دانشكده فنی (1313) و ریاست آن دانشكده تا سال 1315 و تدریس در آن، تأسیس اولین بیمارستان خصوصی در ایران به نام « بیمارستان گوهرشاد» (به یاد مادر گرامیشان) (1312)، مأموریت وزارت راه برای ساخت راه تهران به شمشك جهت معادن ذغال سنگ (1312)، تأسیس دانشكده علوم و ریاست آن دانشكده از 1321 تا 1327 و از 1330 تا 1336 و تدریس در گروه فیزیك آن دانشكده تا واپسین روزهای عمر، تأسیس مركز عدسیسازی - دیدگانی - اپتیك كاربردی در دانشكده علوم دانشگاه تهران، مأموریت خلع ید از شركت نفت انگلیس در دولت مرحوم دكتر مصدق، ریاست اولین هیأت مدیره و مدیریت عامل شركت ملی نفت ایران، تصدی وزارت فرهنگ در كابینه مرحوم دكتر مصدق، پایهگذاری مدارس عشایری و تأسیس نخستین مدرسه عشایری ایران (1330)، پایهگذاری مؤسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران (1330) ، پایهگذاری مركز تحقیقات و رآكتور اتمی دانشگاه تهران، تأسیس سازمان انرژی اتمی و عضو هیأت دایمی كمیتهی بینالمللی هستهیی ( 1330 - 1349) ، تدوین قانون استاندارد و تأسیس مؤسسه استاندارد ایران(1333)، تأسیس نخستین رصدخانه نوین در ایران، تأسیس اولین مركز مدرن تعقیب ماهوارهها در شیراز ( 1335)، پایهگذاری مركز مخابرات اسدآباد همدان (1338) ، تشكیل و ریاست كمیته پژوهشی فضای ایران و عضویت دایمی كمیته بینالمللی فضا (1360)، تأسیس انجمن موسیقی ایران، تاسیس و عضویت پیوسته فرهنگستان زبان ایران از ( 1349) تا واپسین روزهای فعالیت آن مرحوم اشاره كرد.

  دكتر حسابی بدون شك یكی از بزرگترین چهره ها و دانشمندان علمی معاصر كشور است كه توانست در دوره ای تاریخی از توسعه كشور به مدد همت والا، نوجویی و عشق سرشار خود به آبادانی و پیشرفت میهن و وطن، نقشی بیبدیل در زمینه دانش و فرهنگ كشور ایفا كند كه البته سعادت گام بر داشتن در این راه مقدس را با چشمپوشی از بسیاری امتیازات و فرصت های درخشان پیشرفت علمی و مادی بدست آورد.

   دكتر حسابی سرانجام پس از نود سال عمر پر بار و خدمت بی وقفه در راه توسعه و اعتلای ایران در شهریورماه 1371، به دلیل عارضه قلبی بدرود حیات گفت و ستاره از آسمان علم و دانش ایران خاموش گردید؛ در حالی كه همانند بسیاری از چهرههای علمی و فرهنگی و خدمتگزاران صادق اعتلای ایران حتی در واپسین سالهای حیات خود گمنام و ناشناخته ماند و جز اقلیتی از اهالی علم و فرهنگ كمتر كسی با جایگاه علمی و خدمات ماندگار وی آشنایی داشت.

   شاید مهمترین تقدیری كه در زمان حیات مرحوم حسابی از پیشگام دانش نوین كشورمان شد، تجلیل جمعی از شاگردان و دوستداران قدرشناسش از وی طی كنفرانس شصت سال فیزیك ایران در سال 1366 بود كه بخشی از مراسم را به تجلیل از او به عنوان «پدر فیزیك ایران» اختصاص دادند.

زندگی نامه و بیو گرافی دكتر حسابی

 

ادامه مطلب زندگی نامه و بیوگرافی دكتر حسابی
?